Chcę pomóc

Każdy może pomóc przekazując darowiznę na konto Fundacji. Im bardziej nas Państwo wesprzecie tym więcej dzieci i młodzieży skorzysta z programów, które realizujemy.

Fundacja "Młoda Europa"
ul. Bernardyńska 1
85-029 Bydgoszcz
NIP: 9532468607 REGON: 093165384 KRS: 0000179748
Bank Millennium S.A. 27 1160 2202 0000 0002 2688 1184

Darowiznę przekazaną na wsparcie Fundacji w 2014 roku mogą Państwo odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu dochodowym.

Osoby prawne mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę 10% wartości dochodów uzyskanych w danym roku. Osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą kwotę przekazanych darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą mogą dokonać odliczenia do wysokości 6% swojego dochodu. Osoba fizyczna umieszcza wszelkie szczegóły dotyczące odliczeń w załączniku PIT-O. Podatnicy mają obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego (m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u). Ile można uzyskać: Przykład: Dochód roczny (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek ZUS) wyniósł 60 000 zł. Podatek wyniósłby wtedy 10 244 zł (18% dochodu rocznego minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł). Wpłacając darowiznę na cele Fundacji w wysokości 6% dochodu (3 600 zł) podatek będzie płacony od kwoty dochodu rocznego pomniejszonego o kwotę darowizny, tj. 56 400 zł. Wyniesie on wtedy 9 596 zł, a więc o 648 zł mniej.